whatsapp
Mersin Ortognatik Cerrahi Tedavisi

Ortognatik Cerrahi Tedavisi

Büyüme gelişimi tamamlanmış, şiddetli iskeletsel (kemiksel) uyumsuzluğa sahip erişkin hastalarda, dentofasiyal şekil bozukluklarının düzeltilmesinde, ortodonti ile birlikte uygulanan cerrahi prosedürler ortognatik cerrahi olarak tanımlanmıştır.

Ortognatik cerrahide amaç; hastaların daha iyi bir estetik görünüm ve fonksiyona sahip olmalarının yanı sıra psikososyal olarak hastanın düşlediği konuma getirilmesidir.

Ortognatik cerrahi tedavinin endikasyonları, ortodontik / ortopedik düzeltimin sınırlarını aşan büyüme dengesizlikleri, büyüme değişikliğine sebebiyet verecek şiddette fasiyal travma olguları, geleneksel ortodontik düzeltme aralığının dışına çıkan ortodontik retreatment problemleri ve şiddetli uyku apnesi görülen vakalardır.

Büyüme gelişimi devam eden hastalarda, ortognatik cerrahinin ne zaman yapılacağına karar verilmesi dikkatli bir şekilde düşünülmelidir. Genel bir kural olarak’ fazlalık-aşırılıkların geç dönemde, eksiklik-yetersizliklerin ise erken dönemde ameliyat edilmesi gerektiği’ bilinmektedir. Bu durum kızlarda genellikle 16-17 yaş civarına denk gelirken, erkeklerde 17-18 yaşlarına denk gelmektedir.

Ortognatik cerrahi tedavi geçtiğimiz 60 yıldır dünya çapında rutin bir şekilde uygulanmaktadır.

Klinik Prosedür
Ortognatik cerrahi tedavi öncelikle hastanın problemlerine bağlı olarak genellikle 12 – 18 ay süren ameliyat öncesi tel tedavisi süreci, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası genellikle 6 ay daha süren tel tedavisi sürecini içermektedir. Toplam süre genellikle 24-30 ay arasında değişmektedir.

Ameliyattan sonraki ilk 15-20 gün genellikle sıvı gıdalar ve mamalarla beslenme sağlanmakta daha sonra yumuşak gıdalara geçilmektedir. Ödemin yaklaşık % 60'ının iyileşmesinin ameliyattan sonraki 1 ay içinde, tamamının iyileşmesinin ise 6 ay sürebileceği bilinmektedir.

Ortognatik cerrahiden sonra görülebilen his değişiklikleri ( yeme – içme - çiğneme – konuşma –yutkunma değişiklikleri) genellikle kaçınılmaz bir komplikasyondur; ancak genellikle ilave bir prosedür uygulanmaksızın, durum kendiliğinden düzelmektedir.