whatsapp
Mersin Invisalign

Mersin Invisalign

Ortodontik tedavi yetişkin bireylerde başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Son yıllardaki teknolojik ve ortodontik gelişmeler yetişkin bireylerin estetik beklentilerine rahatlıkla cevap vermiş ve yetişkin bireylerin ortodontik tedaviye ilgisini arttırmıştır. Görünmeyen braket ve diş telleri (lingual tedavi), şeffaf (safir, porselen vs.) braket ve diş telleri, Mersin Invisalign erişkin bireylere sunulabilen ortodontik tedavilerdir.

Buna rağmen Adana ve Mersin bölgesinde ortodontik tedaviye ihtiyacı olan birçok yetişkin hasta bulunmakta ve bu bireyler estetik kaygılardan dolayı tedavi olmak istememektedir. Bu hastaların birçoğu çapraşık dişini çektirme, kaplama veya protez yaptırma yoluna giderek tedavi olmaktadır. Oysa ortodontik tedavi ile dişler doğal yapıları korunarak düzeltilir ve hastanın yüz karakteriyle uygun kendi dişleriyle gülüş tasarımı planlanır.

En güzel en kusursuz protez bile hiçbir zaman en doğalı olamayacaktır. Bu yüzden dişlerin kesilip küçültüleceği, üzerine porselen kaplamaların yapılacağı pek çok durumda, ortodontik tedavi sağlıklı estetiği vaadetmekte ve kişiye hayatının geri kalan kısmında kendi doğal dişleriyle daha sağlıklı ve daha estetik bir gülüş sunmaktadır.

Yapılan akademik çalışmalarda ortodontik tedaviyle estetik gülümsemesine sahip hastaların sosyal özgüveninin iyileştiği ve iş hayatlarındaki başarının arttığı rapor edilmiştir.